GRAFISCHE VORMGEVING

MARJAN VAN ONNA

+
+
+
+
+ brochures

+ logo's

+ huisstijlen, corperate identity

+ affiches

+ boekverzorging

+ proefschriften

+ advertenties

+ gevelbelettering
Marjan van Onna, grafisch
ontwerper, studeerde af aan
de Hogeschool voor de Kunsten
in Arnhem. Daarna werkte zij
aan diverse projecten. Voor informatie zie contact.